De nieuwe wondmodule is uitgebreider, slimmer en laat toe efficiënter te werken. Om optimaal en kwaliteitsvol wonden te registreren en op te volgen, raden we aan om te starten met of om te schakelen naar WondZorg2.0.   Wat zijn de mogelijkheden in de wondzorgmodule? Nieuwe wonde aanmaken ...

De komst van BelRai is een echte uitdaging en een kans om uw software voor geïntegreerde zorgdossiers zorgvuldig te selecteren. Het zorgdossier moet u in staat stellen om efficiënt informatie van uw bewoners te verzamelen om het gebruik van BelRAI te optimaliseren. De integratie van ons zorgdossier...

De Vlaamse regering en de sociale partners zijn op 30 maart 2021 een zesde Vlaams Interprofessioneel Akkoord (VIA6) overeengekomen. Dit akkoord heeft een belangrijke impact op de residentiële ouderenzorg. Repercussies hebbende op uw softwarepakket, zullen deze wijzigingen spoedig opgenomen worden. Deze wijzigingen zullen doorgevoerd worden vóór...

Verzeker u van een veilige gegevensuitwisseling Sinds mei 2018 verplicht de GDPR-wetgeving gezondheidsinstellingen, waaronder de woonzorgcentra, centra kortverblijf, dagverzorgingscentra, …, om persoonsgegevens, zowel administratieve, zorg- en medische, van uw bewoners te beveiligen. Vanuit Malta Belgium - Care Solutions merken wij op dat bepaalde zorgorganisaties nog steeds onbeveiligde of...

Eind 2019 bundelde het team van Care Solutions zijn krachten tijdens de Warmste Week. Door de organisatie van een quiz heeft Care Solutions € 1100 ingezameld voor een goed doel dat ons nauw aan het hart ligt, nl. Casita Copan. Hun missie is om weeskinderen in...

In mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) officieel van start. De wetgeving kwam tot stand met het oog  op de bescherming van persoonsgegevens in de E.U. De GDPR is een herziening van de Data Protection Directive wetgeving...

De certificaten die uitgereikt worden door het eHealth-platform laten toe aan een persoon of een organisatie om zich te authentiseren als zorgverlener of erkende instelling. De certificaten zorgen ervoor dat de gegevens die verstuurd worden, op een beveiligde manier bij de ontvanger geraken. Om informatie op...