De Vlaamse regering en de sociale partners zijn op 30 maart 2021 een zesde Vlaams Interprofessioneel Akkoord (VIA6) overeengekomen. Dit akkoord heeft een belangrijke impact op de residentiële ouderenzorg. Repercussies hebbende op uw softwarepakket, zullen deze wijzigingen spoedig opgenomen worden. Deze wijzigingen zullen doorgevoerd worden vóór...

Verzeker u van een veilige gegevensuitwisseling Sinds mei 2018 verplicht de GDPR-wetgeving gezondheidsinstellingen, waaronder de woonzorgcentra, centra kortverblijf, dagverzorgingscentra, …, om persoonsgegevens, zowel administratieve, zorg- en medische, van uw bewoners te beveiligen. Vanuit Malta Belgium - Care Solutions merken wij op dat bepaalde zorgorganisaties nog steeds onbeveiligde of...

Eind 2019 bundelde het team van Care Solutions zijn krachten tijdens de Warmste Week. Door de organisatie van een quiz heeft Care Solutions € 1100 ingezameld voor een goed doel dat ons nauw aan het hart ligt, nl. Casita Copan. Hun missie is om weeskinderen in...

Wegens de opgelegde maatregelen vanuit de overheid in de preventie van het Corona- virus en meer bepaald het niet meer toelaten van bezoekers in woonzorgcentra, informeren wij onze klanten met reeds geplande afspraken of deze kunnen doorgaan al dan niet. Deze specifieke klanten krijgen hierover...

In mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) officieel van start. De wetgeving kwam tot stand met het oog  op de bescherming van persoonsgegevens in de E.U. De GDPR is een herziening van de Data Protection Directive wetgeving...

De certificaten die uitgereikt worden door het eHealth-platform laten toe aan een persoon of een organisatie om zich te authentiseren als zorgverlener of erkende instelling. De certificaten zorgen ervoor dat de gegevens die verstuurd worden, op een beveiligde manier bij de ontvanger geraken. Om informatie op...