NIEUW : TITAN eHealthbox

Verzeker u van een veilige gegevensuitwisseling

Sinds mei 2018 verplicht de GDPR-wetgeving gezondheidsinstellingen, waaronder de woonzorgcentra, centra kortverblijf, dagverzorgingscentra, …, om persoonsgegevens, zowel administratieve, zorg- en medische, van uw bewoners te beveiligen.

Vanuit Malta Belgium – Care Solutions merken wij op dat bepaalde zorgorganisaties nog steeds onbeveiligde of onveilige communicatiekanalen gebruiken bij het verzenden van de bestelbestanden voor medicatie. Verlies van, of een toegang door een onbevoegde persoon tot, deze gevoelige gegevens tijdens de uitwisseling met uw apotheek, situeert zich binnen uw verantwoordelijkheid als verwerkingsverantwoordelijke.

Indien uw organisatie nog steeds gevoelige gegevens uitwisselt via een FTP-protocol, onbeveiligde e-mailuitwisseling, of een ander kanaal dat niet voldoet aan de blockchain-normen, vragen we u dringend om zo snel mogelijk te migreren naar een veilige gegevensuitwisseling, conform de regelgeving ter zake.

Hoewel we niet rechtstreeks betrokken zijn bij deze gegevensuitwisseling, willen we u helpen bij het naleven van de regelgeving. Met onze Titan e-Health Box, biedt de Care Solutions-software een eenvoudige manier om een beveiligde gegevensuitwisseling van en naar de apotheek te garanderen in overeenstemming met e-Health-protocollen.

We nemen binnenkort contact met u op om uit te leggen hoe u snel en eenvoudig kunt voldoen aan de GDPR-wetgeving op dit vlak. Van onze zijde zullen wij onbeveiligde gegevensuitwisseling in de nabije toekomst niet meer ondersteunen.

Als je hierover meer wilt weten en met onze Titan e-Health Box wil opstarten, kan je ons telefonisch bereiken op 03 800 58 00 of per e-mail : servicedesk@caresolutions.be of via sales@caresolutions.be