De komst van BelRai is een echte uitdaging en een kans om uw software voor geïntegreerde zorgdossiers zorgvuldig te selecteren. Het zorgdossier moet u in staat stellen om efficiënt informatie van uw bewoners te verzamelen om het gebruik van BelRAI te optimaliseren. De integratie van ons zorgdossier...

De Vlaamse regering en de sociale partners zijn op 30 maart 2021 een zesde Vlaams Interprofessioneel Akkoord (VIA6) overeengekomen. Dit akkoord heeft een belangrijke impact op de residentiële ouderenzorg. Repercussies hebbende op uw softwarepakket, zullen deze wijzigingen spoedig opgenomen worden. Deze wijzigingen zullen doorgevoerd worden vóór...