De nieuwe wondmodule is uitgebreider, slimmer en laat toe efficiënter te werken. Om optimaal en kwaliteitsvol wonden te registreren en op te volgen, raden we aan om te starten met of om te schakelen naar WondZorg2.0.   Wat zijn de mogelijkheden in de wondzorgmodule? Nieuwe wonde aanmaken ...

De komst van BelRai is een echte uitdaging en een kans om uw software voor geïntegreerde zorgdossiers zorgvuldig te selecteren. Het zorgdossier moet u in staat stellen om efficiënt informatie van uw bewoners te verzamelen om het gebruik van BelRAI te optimaliseren. De integratie van ons zorgdossier...

De Vlaamse regering en de sociale partners zijn op 30 maart 2021 een zesde Vlaams Interprofessioneel Akkoord (VIA6) overeengekomen. Dit akkoord heeft een belangrijke impact op de residentiële ouderenzorg. Repercussies hebbende op uw softwarepakket, zullen deze wijzigingen spoedig opgenomen worden. Deze wijzigingen zullen doorgevoerd worden vóór...

Wegens de opgelegde maatregelen vanuit de overheid in de preventie van het Corona- virus en meer bepaald het niet meer toelaten van bezoekers in woonzorgcentra, informeren wij onze klanten met reeds geplande afspraken of deze kunnen doorgaan al dan niet. Deze specifieke klanten krijgen hierover...