Functional Analyst

 • Titel: Functional Analyst
 • Type contract: Onbepaalde duur
 • Uren: Voltijds

Functie

De functioneel analist verzamelt en documenteert de behoeften en problemen binnen een bepaald functioneel domein bij diverse klanten, vertaalt deze naar een generieke probleemstelling en formuleert voorstellen van de oplossing. Deze oplossingsvoorstellen dienen zo beschreven te zijn dat de toekomstige gebruikers van de applicatie zich kunnen vinden in het voorstel, en een technische analyse door het development team kan opgemaakt worden om het oplossingsvoorstel te vertalen in bijkomende functionaliteiten.

De functioneel analist vormt de spil tussen de gebruikers die een oplossing zoeken voor hun dagelijkse werking en de technische equipe die de oplossing binnen een applicatie uitwerkt. Een technisch inzicht in wat kan en niet kan, is noodzakelijk, maar de focus ligt op het bepalen van prioritaire en afdoende oplossingen voor de gebruikers. Via overleg met en documentatie voor alle stakeholders wordt inzicht gegeven in de oplossingsrichting.

Door middel van functionele testen valideert de business analist de ontwikkeling en controleert hij/zij of de oplevering voldoet aan de afgesproken functionaliteiten, die de business noden en strategie van de klant moeten ondersteunen.

De functioneel analist verzamelt de noden van klanten, analyseert en documenteert, voert haalbaarheidsstudies uit en kan organisatievoordelen identificeren binnen een functioneel domein, waarbij een evenwicht gevonden wordt in de klantennoden en de technische mogelijkheden.

 

Profiel

 • Een master of bachelorsdiploma met relevante professionele ervaring, of gelijkwaardige ervaring kan aantonen
 • Minimaal enkele jaren ervaring in een gelijkaardige rol is een pluspunt
 • Ervaring in functionele analyses
 • Kennis van de zorgsector is een troef, maar geen vereiste
 • Ervaring met projectmatig werken, business testen en het onderzoeken en documenteren van gebruikersproblemen
 • Een sterke kennis van het Nederlands, Frans en Engels (zowel mondeling als schrijven) is belangrijk in deze functie

 

Competencies:

 • Sterk analytisch en volhardend in het capteren van de echte behoeftes
 • Communicatief, zowel verbaal, als schriftelijk
 • Groot inlevings- en inwerkvermogen in diverse business domeinen
 • Klantenfocus
 • Gestructureerd, planmatig
 • Probleemoplossend vermogen
 • Sterk in planning, organisatie en opvolging
 • Zelfstarter en veel zin voor initiatief
 • Flexibel
 • Stressbestendig

 

Malta Belgium NV – Care Solutions software

Malta Belgium NV is een stabiele onderneming die in gans België software aanlevert aan alle soorten voorzieningen binnen de ouderenzorg. Door onze in de sector te specialiseren, kennen we de behoeften van onze klanten exact. Ons doel is het creëren van een meerwaarde van onze software binnen een zorgonderneming. Vermits we de focus leggen op service naar onze klant toe, bieden we hen vanuit dat perspectief ook één aanspreekpunt. Klantentevredenheid stellen wij voorop! Daar kan jij aan meewerken en ook onze verdere ambities mee helpen ondersteunen.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature en stemt je profiel overeen met bovenstaande? Stuur dan je uitgebreide cv naar isabelle.kaady@caresolutions.be.