Veelgestelde vragen – FAQ BelRAI

Sommige vragen werden gebundeld per thema.

BelRAI project bij Malta/CS

Hoe ver staan jullie met de ontwikkeling van jullie eigen BelRAI tool?

De BelRAI module in het zorgdossier is gebruiksklaar. 2 jaar lang heeft het BelRAI ontwikkelingsteam van Malta Belgium enorm hard gewerkt om een gebruiksvriendelijke BelRAI module te ontwikkelen in het elektronisch zorgdossier.

Loopt er bij jullie een BelRAI project?

Ja. In oktober zijn we gestart om 7 woonzorgcentra in productie te laten draaien met onze BelRAI module, zij fungeren als pilootsites.

Inmiddels gebruiken 100 woonzorgcentra de module in productie en werden meer dan 300 bewoners succesvol ingeschaald.

Wat is de planning van de implementatie, wanneer kan de module dus effectief gebruikt worden?

Sinds december 2022 wordt de BelRAI module voor het grote publiek beschikbaar gesteld.
Bijna 200 Vlaamse woonzorgcentra bestelden reeds de module, we zijn al bezig met het stapsgewijs uitrollen en begeleiden van deze woonzorgcentra.

 

Koppelingen

Zal er een koppeling zijn naar de mobiele applicatie om de BelRAI in te vullen? / Zullen we BelRAI ook kunnen gebruiken via tablet/smartphone?

Ja. Het is de bedoeling dat indicatiestellers bewoners gaan kunnen inschalen via een mobiel toestel (smartphone/tablet).

Er is nu een koppeling met het federaal platform, een koppeling met het Vlaamse platform is een overduidelijke must, omdat de Vlaamse overheid op termijn (dit jaar) hier omschakelt. Wanneer zullen jullie de accreditatie ontvangen?

Van zodra het Vlaams BelRAI Platform beschikbaar is, zullen wij hiervoor een koppeling opzetten en accreditatie aanvragen.  Momenteel richten wij ons op Q1 2023.

Is een koppeling (interface) mogelijk met andere BelRAI programma’s?

Neen. Wij ontwikkelden onze BelRAI module met de mogelijkheid tot integratie in het bestaand zorgdossier WZD, om die reden voorzien wij géén koppeling met andere applicaties.

Wij streven naar een uitermate gebruiksvriendelijke oplossing voor de gebruiker, daarom bieden wij een geïntegreerde BelRAI-module in het zorgdossier aan. Feedback van klanten toont aan dat dit het grootste voordeel is nl. dat alles in 1 oplossing vervat zit. Bovendien kan u aan gebruikersbeheer doen in de module.

Is het WIKI handboek geïntegreerd in jullie BelRAI module?

Ja, de module leidt u rechtsreeks via een hulpfunctie naar het wiki handboek en er zijn zelfs onderdelen, met name de codering van de antwoordcategorieën, in de module geïntegreerd.

Het is een gebruiksvriendelijke optie vervat in de module zodat de gebruiker niet telkens hoeft te switchen tussen de software en het handboek. Bovendien is het belangrijk dat de gebruikers de vragen en antwoorden eenduidig en begrijpen en de evaluatie correct kunnen invullen.

 

Toegangsrechten

Je sprak over het toekennen van verschillende rechten voor gebruikers, hoe zit dit concreet in de module vervat?

Het is mogelijk om lees, schrijf en verzendrechten toe te kennen aan verschillende personen.  

Bv. iedereen krijgt leesrechten maar enkel indicatiestellers schrijfrechten.

Suggestieantwoorden / Bestaande gegevens in WZD / evaluaties

Tijdens een webinar liet u zien dat er een volledige beoordeling kan ingevuld worden. Echter indien er nog geen vorige beoordelingen beschikbaar zijn in het Federale/ toekomst Vlaamse platform aanwezig/beschikbaar zijn, op welke informatie uit het WZD worden antwoordsuggesties gegeven? Is daar een lijst van ter beschikking? Dit is van belang om te zorgen dat al deze velden altijd actueel ingevuld zijn.

Klopt, de BelRAI-module recupereert informatie uit het zorg -en administratief dossier. Voor een  70tal vragen worden suggestieantwoorden weergegeven in een LTCF-evaluatie.

Bv. burgerlijke staat, opnames, medische info…

Daar waar rubrieken in het zorgdossier en de BelRAI vragen overeenkomen, zal hiervoor een suggestie getoond worden in de evaluatie. Het doel hiervan is om dubbele ingave te allen tijde te vermijden.

Bv. Bewonersdossier à Medisch tab à Hulpmiddelen à Hoorapparaat (ja of nee)

In de LTCF-evaluatie vindt u in sectie Communicatie à Gehoor à volgende vraag à Draagt de bewoner een hoorapparaat? (ja of neen)

Indien u in het bewonersdossier ‘Ja’ aanduidde, zal men het antwoord ‘Ja’ suggereren in de LTCF-evaluatie.

Een lijst met de linken naar het zorgdossier en BelRAI vragen is beschikbaar. Houd er rekening mee dat alle onderdelen van het zorgdossier uiteraard actueel ingevuld dienen te zijn.

Kan ik beginnen aan een evaluatie en deze de volgende dag(en) verder invullen?

Ja. De module slaat alle ingevulde antwoorden automatisch op, u kan de evaluatie dus op een ander moment voortzetten.

Zijn er alertknoppen voorzien na 6 maanden om te herinneren dat er een nieuwe inschaling dient te gebeuren?

Ja, in een eerste stap zal er een inventaris gemaakt worden om te bekijken welke soort herinneringen uit de BelRAI module in het zorgdossier tevoorschijn moeten komen, een herinnering voor het aanmaken van een herevaluatie na 6 maanden zal er één van zijn.

Kan er offline gewerkt worden met de BelRAI module, stel dat de internetverbinding uitvalt – kan men dan gewoon verder werken aan de evaluatie zonder iets kwijt te geraken + evaluaties van de databank blijven raadplegen?

Neen, er moet te allen tijde internetverbinding zijn, echter wanneer de internetverbinding is hersteld dan worden alle gegevens wel gesynchroniseerd en gaat er géén informatie verloren.

Moest het internet tijdens het invullen van een evaluatie uitvallen, dan zal u een pop-up te zien krijgen om u hiervan op de hoogte te brengen.

Kan bekeken worden als iemand een antwoord overschrijft?

Neen,  als u een antwoord aanklikt waarna uw collega deze verandert, wordt hiervan geen historiek bijgehouden. Uiteraard dient er intern duidelijk afgesproken te worden wie verantwoordelijk is voor welke sectie om dergelijke situaties te vermijden.

Anderzijds is er wel de mogelijkheid om het verschil in antwoorden tussen 2 evaluaties (vorige en huidige) te tonen. U kan kiezen om antwoorden te vergelijken, u vergelijkt de antwoorden van een vorige evaluatie met antwoorden dat de gebruiker in de nieuwe/recentste evaluatie heeft gekozen. Indien een ander antwoord gekozen werd, ziet u duidelijk het verschil in antwoord tussen beide evaluaties.

Zal het mogelijk zijn om notities naast de vragen te noteren om extra duiding te geven aan de antwoorden?

Ja, er zal een commentaarblad voorzien worden naast de vragen.

Wat als er op bepaalde vragen géén antwoorden gegeven kunnen worden omdat er bv. géén familie meer is of geen informatie beschikbaar is?

Onvolledige evaluaties gaan toch verstuurd kunnen worden.

Er wordt een historiek opgenomen van verschillende schalen, wat een positief punt is. Uit jullie demo blijkt dat een HC schaal kan opgevraagd worden. Moet bij de overschakeling van HC naar LTCF een volledige nieuwe LCTF schaal opgesteld worden?

Neen, indien er op voorhand reeds een HC evaluatie werd ingevuld en centraal werd bijgehouden dan kan de BelRAI module de meest recente HC evaluatie opvragen en zelfs op basis van deze evaluatie suggestie-antwoorden tonen in de LTCF evaluatie.

Worden (zoveel mogelijk) gegevens uit de HC overgeheveld naar de LCTF schaal, waardoor enkel moet nagekeken en aangevuld worden?

Indien mogelijk ja, dat is zeker de bedoeling. Hoewel we ons focussen op efficiënter werken en input van dubbele gegevens vermijden, is het uiteraard wel belangrijk om de vragenlijst volledig na te kijken, de antwoorden te actualiseren en niet alles zomaar overnemen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker om telkens de correcte informatie in te geven en de vragenlijst correct in te vullen.

Ik hoorde iets omtrent de evolutie van afdelingen. Voor ons is het belangrijk een weging te kunnen maken op basis van de RUG’s. Dit moet ons toelaten werkdruk te maten, afdelingen te benchmarken, personeelsallocatie te (bij) te sturen, enz.

Dit voorstel is erg nuttig, deze resultaten krijgen we echter niet van de overheid.

Zullen er kleurcodes zichtbaar zijn in de BelRAI module bv. CAPS?

Neen, wij hebben bewust gekozen om niet met kleurcodes te werken, het gebruik hiervan zorgt namelijk dat u het overzicht verliest. Bovendien is het mogelijk dat men zich te veel gaat focussen op bv. rood gekleurde caps (groot probleem) terwijl men zich moet focussen op alle alarmbellen.

 

Demoversie

Is er een demoversie beschikbaar?

Ja, via de acceptatie omgeving kan u de BelRAI module veilig testen zonder dit in de productie omgeving te doen. De demo omgeving is betalend maar is uiteraard geen verplichting. De omgeving zal verbinding maken met de eHealthwebservices. Hierdoor zal het zorgpersoneel de BelRAI module kunnen gaan uittesten en resultaten van fictieve bewoners verkrijgen + evaluaties invullen.

 

Prijs en uitrol

Is dit een betalende module?

Ja, voor de BelRAI module dient u een bijkomende licentie aan te kopen.

Wat is de kostprijs van de module?

U kan een vrijblijvende offerte aanvragen via sales@caresolutions.be

Wat zijn de stappen nadat wij de BelRAI module hebben aangekocht?

  1. BelRAI licentie wordt achterliggend geactiveerd door Malta / Care Solutions.
  2. Het woonzorgcentrum dient in het bezit zijn van een geldig eHealth-certificaat.
  3. Het woonzorgcentrum dient een Circle-Of-Trust verklaring in te dienen waarna deze goedgekeurd wordt door de Vlaamse overheid via het e-loket. (duurt maximaal 1 week tussen het indienen en goedkeuren).
  4. Correcte HCO nummer doorsturen naar Malta / Care Solutions.
  5. Whitelisting door Malta / Care Solutions. (duurt maximaal 1 week)
  6. Kort opleidingsmoment om het gebruik van de module uit te leggen.
  7. Start gebruik van de module – in productie.

 

COT-verklaring en interne logging

Wat is een COT-verklaring?

Het is een verklaring dat door zorginstanties ingediend moet worden bij het e-loket en aantoont of instellingen zich wel houden aan 13 veiligheidscriteria.

Voor de BelRAI is het verplicht dat u als zorginstelling voldoet aan de opgelegde regels over informatieveiligheid en gegevensbescherming.

Hoe vul ik de COT-verklaring in? 

Klik op onderstaande linken om de COT-verklaring te kunnen invullen.

Voldoen we al aan enkele criteria omdat we met het e-zorgdossier werken?

Ja. U voldoet aan volgende criteria omdat u met ons zorgdossier werkt.

 • Criteria 4: Dit wordt deels gegarandeerd omdat dit afhangt van interne procedures.
 • Criteria 5: Ja, omdat het bewonersdossier bestaat is dit al in orde.
 • Criteria 6 en 7: Ja, er is logging maar die dient door de instelling >= 10 jaar bewaard worden om aan het criterium te voldoen.

De overige criteria dient de instelling zelf met haar interne ICT dient af te stemmen.

Hoe en wanneer zal MFA in care geïntroduceerd worden? Met welke providers zullen jullie compatibel zijn?

Momenteel zijn hier (nog) geen plannen voor.

Hoe zal de interne logging plaatsvinden? Zal dit bvb naar een SMB share kunnen plaatsvinden?

De interne logging wordt in de database opgeslagen, deze kan u ten alle tijde raadplegen via de software. 

Zal er testing van bovenstaande plaatsvinden?

Tests zijn uitgevoerd en is reeds bestaande.

Zijn er andere wijzigingen die in care zullen plaatsvinden en nav de belrai? Bvb wijzingen in toegangsrechten?

Mogelijke wijzigingen zijn we aan het onderzoeken.

Op niveau van de toegangsrechten zijn er geen wijzigingen wel kan er aangewezen worden wie welke evaluatie mag aanmaken. 

Hoe zit het met vorming/sensibilisering/naleving? 

Momenteel zijn hier (nog) geen plannen voor.

 

Zit u nog met vragen? Ons team helpt u verder.