Analytics

Beschrijving

Hoe pakt uw zorginstelling de VIP2-verplichtingen aan?

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²) verplicht iedere Vlaamse zorginstelling om 16 zorginhoudelijke indicatoren te meten en deze resultaten twee keer per jaar aan de dienst Zorg en Gezondheid door te geven. Dit initiatief wilt de kwaliteit en de veiligheid in Vlaamse zorginstellingen in kaart brengen en verbeteren.

Dat doel is natuurlijk aan te moedigen, maar het meten van de verplichte en vrijblijvende zorgindicatoren is een hele opgave. De Analytics-module van Care Solutions haalt deze werklast van uw schouders. Analytics verzamelt immers in uw plaats alle zorgparameters over de verschillende softwarepakketten en -modules heen. In enkele klikken beschikt u zo over een gecentraliseerde en correcte rapportering, klaar om te verzenden naar de overheid.

Maar Analytics is tot veel meer in staat

  • Verzamel en vergelijk zowel actuele gegevens als historische data
  • Groepeer nog andere data dan de verplichte zorgindicatoren
  • Klik via de drilldownfunctie door voor meer details bij de cijfers
  • Vergelijk zorggegevens van uw zorginstelling anoniem met die van andere instellingen in de buurt
  • Analyseer of bundel als grotere zorgorganisatie data van verschillende woonzorgcentra binnen eenzelfde groep en pas op deze groepsresultaten benchmarking toe
  • Exporteer analyses en data naar Excel
  • Geef de gegevens weer in overzichtelijke rapporten, tabellen en grafieken waarvan u de weergave naar uw voorkeuren aanpast

De Analytics-module is een aanvulling op andere programma’s en modules van Care Solutions. De applicatie genereert de verplichte indicatoren voornamelijk uit het digitale woonzorgdossier. Overige zorgparameters, zoals management- en facturatiegegevens, personeelsdata en medicatiegegevens filtert Analytics uit de overige modules.