Servicedesk – Algemeen

Service met de glimlach

Als klant van Care Solutions beschikt u op ieder moment over één centraal aanspreekpunt voor al uw vragen over software en netwerktoepassingen. Bovendien is ons servicedeskteam meertalig en bieden zij remote ondersteuning vanop afstand. Om de kwaliteit van onze support service te waarborgen, vragen  we om onderstaande richtlijnen te respecteren. Enkel zo kunnen wij u de service bieden die u verdient.

Mogen we u verder helpen?

Ons support team staat ter beschikking van iedere betalende gebruiker van een softwaremodule van Care Solutions. Meer precies gaat het over de referentiepersonen die u als klant heeft aangeduid. Dat zijn minstens één referentiepersoon per campus, één algemene referentiepersoon en één technische contactpersoon. Het onderhoudscontract geldt enkel voor deze opgesomde referentiepersonen.

Wij leveren enkel ondersteuning als u de afgesproken tarieven tijdig en volledig betaald hebt.

Waarvoor belt u?

Onze servicedesk maakt een onderscheid tussen:

  • Algemene of concrete vragen omtrent de werking van onze zorgsoftware
  • Problemen en storingen
  • Wijzigingen of supplementaire programmatie
  • Tips, suggesties en klachten

Hiervoor kunt u niet bij onze servicedesk terecht

  • Infrastructuur problemen met materiaal dat niet bij ons aangekocht werd. We zullen wel trachten om de oorzaak vast te stellen, u hierover inlichten en een passende oplossing voorstellen. Indien gewenst lichten we ook uw leverancier in. Acties ten gevolge van hardwareproblemen, zoals datarecuperatie, kunnen in sommige gevallen apart aangerekend worden. Ook back-ups, communicatiestoringen bij oproepsystemen, operating systeem en netwerkgerelateerde problemen beschouwen we als hardwareproblemen. Ook hiervoor geeft Care Solutions geen rechtstreekse ondersteuning.
  • De servicedesk is niet bevoegd voor opleidingen. Gebruikerstrainingen, aan nieuwe medewerkers bijvoorbeeld, dient u expliciet aan te vragen.
  • Gebruikersfouten ten gevolge van aanpassingen die u zelf aan het pakket aanbracht, na oplevering.
  • Interventies ter plaatse zijn enkel in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Onze servicedesk zal vanop afstand steeds remote assistentie bieden. Hiervoor gebruiken we de TeamViewer-module.
  • Een meer gedetailleerde opsomming van de diensten die we al dan niet verlenen, vindt u terug in onze standaard dienstverlening.

Natuurlijk rekenen we uw telefoontje niet zomaar aan

Onze servicedesk informeert u steeds tijdig als uw vraag niet binnen de voorziene service in het onderhoudscontract valt en apart aangerekend moet worden. Zo krijgt u nooit onverwachts een factuur van onze helpdesk in de bus.

Dat gezegd zijnde, zijn wij er volledig klaar voor om al uw vragen te beantwoorden en uw problemen op te lossen!

Hebt u nog geen Service Level Agreement?