Forfait simulatie

Beschrijving

Meteen duidelijkheid over het zorgforfait

Het RIZIV-forfait heeft een grote impact op het werkingsbudget van uw zorginstelling. Voor een gezond financieel beheer is het handig om vooraf een beeld te vormen van deze financiële steun. Hiervoor bestaat slechts één manier: regelmatig het verwachte RIZIV-forfait simuleren.

Vooral de zwaarte van de zorgverlening bepaalt de grootteorde van de jaarlijkse RIZIV-tegemoetkoming voor uw woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf. Een arts stelt op basis van diverse criteria volgens de Katzschaal vast in welke mate de bewoners zorgbehoevend zijn. Vervolgens berekent het RIZIV zelf de zorgzwaarte voor uw instelling.

Wel is het belangrijk dat uw woonzorgcentrum aan alle praktische voorwaarden voldoet. Uw instelling maakt enkele aanspraak op het volledige bedrag indien u over voldoende verplegend en verzorgend personeel beschikt. Dit belangrijke criterium vereist een vlekkeloos personeelsbeleid. Gelukkig kan u daarvoor op de modules RIZIV-simulatie en URA rekenen. Deze tools geven u namelijk permanent updates en waarschuwingen om moeiteloos aan alle wettelijke RIZIV-voorwaarden te voldoen.

Wat heeft de RIZIV-forfaitmodule u allemaal te vertellen?

Ieder kwartaal storten de mutualiteiten de RIZIV-tegemoetkoming door, alhoewel de totale RIZIV-bijdrage op jaarbasis berekend is. Met de RIZIV-module krijgt u op ieder moment een actuele simulatie en hoeft u die berekening dus niet af te wachten.

Daarnaast volgt deze module ook heel wat kerncijfers voor u op inzake personeelsbeleid, zoals tekorten, overbezetting, benodigd extra personeel voor de A2-financiering, vervangingen en eindeloopbaanregelingen. Ook loonharmonisering en financiering van personeelskosten (RIZIV derde luik) zitten in deze module vervat.