Succesvolle eWZCfin accreditatie

Op maandag 11 februari doorliep Care Solutions met succes het accreditatieproces van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid voor haar nieuwe eWZCfin-module. De komende dagen zal de officiële accreditering dan ook een feit zijn. Samen met het Agentschap en de technische teams die het VSB-platform maken en beheren, wordt nu nog verder gewerkt om tot een volledige operationele oplossing te komen.

Vele zorgorganisaties stellen de vraag welk antwoord zij dienen te bezorgen voor 20 februari, de laatste dag om aan te geven of ze al dan niet wensen in te stappen in de eerste fase van de elektronische gegevensuitwisseling. Wij begrijpen dat het Agentschap met deze vraag vooral zicht wil krijgen op welke organisaties klaar zijn met alle voorwaarden om effectief te kunnen starten: een geldig eHealth-certificaat bezitten voor elke entiteit en de verklaring op eer verzenden rond de toepassing van de richtsnoeren gegevensbescherming. Door de accreditatie van onze software is alleszins één van de formele voorwaarden vervuld om te kunnen instappen.

Wij raden elke organisatie dan ook aan om er zich van te vergewissen dat de eHealth-ready versie van onze eWZCfin-module die uitgerold werd begin januari, geïnstalleerd is en dat u het eHealth-certificaat bezit, ingelezen heeft in onze module en de andere parameters al correct heeft gezet. Dit zijn noodzakelijke stappen om de volgende versie van deze nieuwe module te kunnen installeren, de versie die de elektronische gegevensuitwisseling effectief zal toelaten.

Wilt u pas later instappen?

Indien u andere redenen hebt om uitstel te vragen, dient u dit door te geven aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Meld dit dan zeker voor 20 februari.

Hoe gebruik ik de nieuwe facturatiemodule?

Als u meer uitleg wenst over de praktische werking van de nieuwe module, verwijzen wij graag naar onze opleidingsdagen die zullen volgen in maart. Deze opleidingsdagen worden specifiek georganiseerd om medewerkers die het pakket dagelijks moeten gebruiken, tijdig en correct te leren werken met de nieuwe module.

De komende weken zullen wij voor elke nog uit te voeren stap, u verder informeren. Houd onze communicaties dan ook goed in de gaten!