ZappS

Beschrijving

Flexibele oplossingen voor flexibele zorg

Onze mobiele zorgapplicaties laten u toe om bewonersinformatie, checklists, medicatierichtlijnen en observaties overal en onmiddellijk te consulteren en te registreren. Zo kunnen artsen en verplegend personeel zelfs met beperkte wifi-dekking woonzorgdossiers en bewonersinformatie oproepen en bijwerken. De apps registreren immers iedere invoer en synchroniseren de data als er weer een wifi-signaal beschikbaar is.

Downloads

De zorgapplicaties van Care Solutions zijn compatibel met Android, iOS en andere toestellen die HTML5 ondersteunen. Om de gebruiksvriendelijkheid niet in het gedrang te brengen, past de vormgeving zich steeds naadloos aan uw schermgrootte aan.

Gelieerde producten

Zorgapp

Vanaf dat u een bewonerskamer binnenstapt, merkt de zorgapp op uw tablet de aanwezigheid van een zorgverlener op. Automatisch opent de zorgapp het juiste woonzorgdossier met daarin alle bewonersinformatie, de geplande afspraken met kinesisten, artsen of familie, de medicatierichtlijnen en diverse observaties en communicaties. Zo krijgt u een duidelijk beeld van de uit te voeren taken en vinkt u uitgevoerde taken af op de checklist, zowel op bewoners- als op afdelingsniveau. Wilt u een bericht nalaten voor de volgende verzorgingsploeg of hebt u een belangrijke observatie of vraag voor de arts of apotheker? Ook dat is mogelijk!

Medicatie-app

Ook voor uw medicatieronde ontwikkelden we een handige softwaremodule. Deze medicatie-app geeft in één oogopslag weer welke medicatie u moet toedienen, in welke hoeveelheid en wanneer. Via uw tablet krijgt u immers een beknopte weergave van de medicatierichtlijnen in het bewonersdossier. Na toediening vinkt u dit nog af terwijl u naast het bed van de bewoner staat. Ook uw opmerkingen voor artsen en collega’s registreert de applicatie in het centrale zorgdossier. Zo spaart u niet alleen veel kostbare tijd, maar ook heel wat kilometers afstand uit.

Doktersapp

Voor dokters is het mogelijk om vanuit de eigen praktijk de bewoners in uw zorginstelling op te volgen, vragen van uw verplegend personeel te beantwoorden en medicatieplannen te valideren of bij te sturen. Vraag via deze doktersapplicatie op welke artsen aanwezig of van wacht zijn of bekijk de geplande doktersrondes. Een raadpleging of afspraak verwerkt u via de applicatie meteen in de bewonersfactuur en zelfs het groene mutaliteitsbriefje rolt automatisch uit de printer!

Family-app

Net zoals het mogelijk is om te communiceren met collega’s en dokters via de applicatie, laat onze zorgapplicatie u toe om te communiceren met de familieleden van de bewoners in uw zorginstelling.