Software-update eWZCfin december 2018

In december zal Care Solutions bij al zijn klanten alvast een eerste update van de nieuwe eWZCfin-module installeren in het WZM-pakket. Dankzij deze update zullen jullie in staat zijn om op voorhand alvast enkele instellingen juist te zetten.

Vanuit het agentschap Zorg & Gezondheid werd de deadline voor de elektronische facturatie van de ouderenzorg verplaatst naar 01/04/2019. Ondertussen weten we dat ROB/RVT’s en DVC’s op een andere manier zullen werken. Concreet houdt dit in dat de integratie van RIZIV eHealth-certificaten en een aantal configuratieparameters en handelingen op een andere manier ingesteld moeten worden.

Om ervoor te zorgen dat jullie hiervoor al de nodige voorbereidingen kunnen treffen, brengen we vanaf 17 december een ‘eHealth-ready‘-versie (=versie 3.21.X) uit. Zorgkundigen en administratieve medewerkers zullen hier geen hinder van ondervinden. Aan de schermen zelf verandert op dit moment nog niets drastisch. Het is enkel achterliggend (en voor de beheerders) dat deze functionaliteiten minimaal veranderen.

Deze versie geeft jullie wel alvast de mogelijkheid om:

  • In te stellen welke gewestregels er gevolgd moeten worden voor de facturatie
  • Per RIZIV nummer (ROB/RVT en DVC) een RIZIV eHealth-certificaat in te stellen
  • Voor Vlaanderen: HCO nummers te configureren

Daarnaast zal deze versie de eindgebruikers er, via een aandachtspuntenscherm in WZM, aan herinneren dat bovenstaande tijdig dient geconfigureerd te worden, om zonder problemen operationeel te zijn tegen 1 april.

Bovendien zullen er vanaf 2019 nieuwe bestemmelingen zijn voor de facturatie. Deze nieuwe bestemmelingen (Zorgkassen) worden in de ‘eHealth-ready’ versie opgenomen met al hun gegevens (naam, code, adres), zodat jullie hier ondertussen boekhoudkundige codes aan toe kunnen voegen. Zo staat dit alvast klaar voor de export van de forfaitfacturen naar uw boekhoudsysteem.

Ten slotte bevat de ‘eHealth-ready’ versie ook een mogelijkheid om het audit log te raadplegen.