De weg naar Vlaamse financiering van ouderenzorg

1 januari 2019 is een belangrijke datum voor Vlaamse ouderenvoorzieningen. Vanaf 2019 valt de financiering van de zorg in Vlaamse woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra namelijk onder de Vlaamse sociale bescherming. Dat wil zeggen dat Vlaanderen de dienstverlening overneemt van de federale overheid.

Vlaanderen stapt over naar een volledig digitaal indicatiestellings-, opname- en facturatieproces (eWZC Fin facturatie). Hiervoor creëert het Vlaams Agentschap een nieuw digitaal platform, dat nu in ontwikkeling is en operationeel zal zijn midden december 2018. Deze hervorming is enkel voor ouderenvoorzieningen in Vlaanderen en geldt niet voor oudereninstellingen in Brussel en/of Wallonië.

Vanaf 2019 zullen het de zorgkassen zijn en niet meer de mutualiteiten die de aanvragen verwerken. Belangrijk verschil is dat er maandelijks gefactureerd wordt en niet meer per kwartaal. Bovendien gebeurt de terugbetaling zes weken na het doorsturen van het facturatiebestand en worden er geen voorschotten meer gegeven. Omdat deze verandering ingrijpende gevolgen heeft voor de ouderenvoorzieningen, zullen wij jullie op de hoogte houden van de laatste nieuwe ontwikkelingen.

Welke actie(s) dien ik als Vlaamse ouderenvoorziening te ondernemen?

1. eHealth-certificaat aanvragen:
Om documenten naar het digitaal platform van de Vlaamse sociale bescherming te versturen, moet elke ouderenvoorziening een eHealth-certificaat in zijn bezit hebben, per RIZIV-nummer. Tip: doe dit tijdig, alle ouderenvoorzieningen hebben dit hoe dan ook nodig, anders kan u geen formulieren doorsturen.
Vraag nu uw eHealth-certificaat aan: www.zorg-en-gezondheid.be/vergeet-uw-riziv-ehealth-certificaat-niet

2. Voldoen aan de voorwaarden inzake informatieveiligheid en gegevensbescherming (GDPR):
De Vlaamse overheid onderzoekt samen met experten aan welke voorwaarden een ouderenvoorziening moet voldoen, omdat het gaat over het doorsturen van persoonsgegevens. Van zodra deze vereisten opgesteld zijn, verschijnt de informatie op de website van Zorg en Gezondheid.

3. Werken met geattesteerde software:
Enkel geattesteerde software krijgt toegang tot het facturatieplatform. Care Solutions is dan ook druk bezig om u tegen de vooropgestelde termijn te voorzien van de nodige softwareoplossingen. Care Solutions zal het certificeringsproces van het Vlaams Agentschap doorlopen.

Wat doet Care Solutions?

Maart 2018 ontvingen we de eerste technische documentatie van de overheid. Sindsdien zijn we volop aan het ontwikkelen en stellen we alles in het werk om op tijd klaar te zijn voor de nieuwe facturatie. Enerzijds analyseren en optimaliseren we de nieuwe functionaliteiten, anderzijds krijgen we op regelmatige basis nog nieuwe informatie over hoe de eindoplossing dient te fungeren.

De ontwikkeling en de uitrol van deze nieuwe facturatie, op basis van bewegende documentatie is een grote uitdaging, gezien de opgegeven termijn. Om er zeker van te zijn dat we dit traject voor onze klanten tijdig en naadloos laten verlopen, krijgt dit project onze volledige focus. Wij zullen op regelmatige basis een update uitsturen, zodat iedereen de vooruitgang kan volgen.

Tijdslijn:

Fase 1: Kennisvergaring
Verwerking van beschikbare en aankomende documentatie, specificaties, referentiebestanden en regelgeving.

Fase 2: Technische connectie met Vlaamse Sociale Bescherming 
Mogelijk maken om het nieuwe digitale platform aan te spreken vanuit Care Solutions software via eHealth certificaten – veelal gebaseerd op voorgaande.

Fase 3: Functionele analyse 
Vertalen van de specificaties naar een ‘happy flow’ voor de eindgebruikers van Care Solutions software. Of het formuleren van het antwoord op de vraag: “Wat is de meest gebruiksvriendelijke wijze om maandelijks, elektronisch, te factureren?”.

Fase 4: Aanpassen Woonzorgmanagement (WZM) en Woonzorgdossier (WZD)
Uitvoeren van de functionele analyse als een software ontwikkelingstraject, met inbegrip van kwaliteitstesting.

Fase 5: Eindgebruiker informatie 
Het aanmaken van gebruikershandleidingen en voorbereiding van demo omgeving, roadshows.

 

Care Solutions levert de tool aan om de digitale facturatie technisch te verwerken. Voor meer inhoudelijke vragen verwijzen wij u graag door naar: www.zorg-en-gezondheid.be/vlaamsesocialebescherming/ouderenzorg of naar: financieringouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be.

Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid