Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

  • Bij installatie dient Care Solutions te beschikken over (tijdelijke) administrator rechten en/of medewerking van uw netwerkbeheerder.
  • Remote connectie op de ICT infrastructuur van de klant is een vereiste om een vlotte support te kunnen geven.
  • Vervoerskosten bedragen 0,52 euro/km, opleiding kan ook gegeven worden in onze burelen.
  • Uitgesloten elementen in het onderhoudscontract.

 

Specifieke voorwaarden en afspraken:

  • Gratis √©√©nmalige dataoverdracht administratieve data.
  • Gratis export van facturatiegegevens naar uw boekhoudpakket (indien een reeds bekend boekhoudpakket).

 

Betalingsmodaliteiten:

  • 30 dagen na factuurdatum.
  • De factuur wordt opgesteld na de installatie van de software.
  • Onderhoudscontracten dienen telkens voor de aanvangsperiode betaald te zijn (behalve bij opstart).
  • Opleidingen worden per week verrekend en apart gefactureerd.