Missie

Care Solutions is actief op het vlak van softwareontwikkeling in de welzijns- en gezondheidszorg, met de bijhorende dienstverlening en support naar de gebruikers toe.

We engageren ons daarbij ten volle door het bieden van kwaliteitsproducten en -oplossingen die ontwikkeld en getest werden in samenspraak met de sector, maar dat is niet alles. Het persoonlijk opleiden en trainen van uw medewerkers bij aanvang van hun gebruik van onze oplossingen en producten en de ondersteuning door onze eigen professionele support maken bij Care Solutions steeds deel uit van onze dienstverlening.

Voor de ontwikkelingen van onze producten en diensten werken wij nauw samen met zowel diverse instellingen als met diverse overleg- en dienstencentra uit de sector. De producten en diensten die wij u aanbieden zijn bijgevolg praktische, onmiddellijk bruikbare oplossingen die steeds vooraf worden getest en geïmplementeerd in de sector alvorens ze aan het grote publiek voor te stellen.

Vaak worden klanten na aankoop van een softwareoplossing aan hun lot en eigen inzichten overgelaten.

Wij engageren ons tot het verlenen een professionele support op het vlak van zowel de gebruiker als het management.

Ons Engagement

  • Gebruiksvriendelijk: maakt PC-ervaring overbodig
  • Betaalbaar: met lage onderhoudskosten
  • Praktisch: met reële meerwaarde voor de zorg, steeds mee evoluerend
  • Opleidingen op maat: stapsgewijze implementatie
  • Feilloze koppeling op uw bestaande infrastructuur
  • Efficiënte support: met handige updates
  • Directe communicatie

Ons aanbod in een notedop: